People

Faculty

TV Prabhakar

TV Prabhakar

Chandramani Singh

Chandramani Singh

Joy Kuri

Joy Kuri

PhD STUDENTS

Kaumudi Singh

Kaumudi Singh

Kurian Polachan

Kurian Polachan

Rathinamala Vijay

Rathinamala Vijay

Vaidya Girish Bhagwan

Vaidya Girish Bhagwan

M.TECH STUDENTS

2014-2016 BATCH
 • Bharat Hegde,Syed Younis : RF Energy Harvesting Chip For Sub 1GHZ
 • Rajat Agarwal, Mohit Kumar: Instant Fire Detection and Wireless Transmission for armoured vehicles
 • Preeti Verma: Indoor Localization
2015-2017 BATCH
 • Radhika N, Preetika Tandon: SoC for Energy Harvesting
 • Rapolu Shivanand,Rajashekar : Smart Homes
 • Mayank Prathap Singh, Yogesh Sehrawat : Smart Buildings
 • Arjun N,Ashwin S M : Tactile Applications
 • Ayan Chatterjee,Sandipan Sinha : Multi Packet Reception
2016-2018 BATCH
 • Vishnu, Jishnu: Drone Charging Systems
 • Pradeep yadav : Energy harvesting human step counting system
2017-2019 BATCH
 • Shalakha singhal,Sunanth : Iot security
 • Kinshuk Khare, Atanu Debnath : Autonomous Steering

CURRENT PROJECT STAFF

Tejeshwini D N

Tejeshwini D N

Abhishek S.V

Abhishek S.V

Payal Aich

Payal Aich

Sanmay Patel

Sanmay Patel

Vasanth Kumar

Vasanth Kumar

Ramanathan Rahul

Ramanathan Rahul

Sarweshkumar C R

Sarweshkumar C R

Hareesh M R

Hareesh M R

Vinod S Hegde

Vinod S Hegde

Charan

Charan

S M Sachin

S M Sachin

Apoorva Joshi

Apoorva Joshi

Nithish K Gnani

Nithish K Gnani

Pratyush Shukla

Pratyush Shukla

Pooja Rao

Pooja Rao

Kriti Singh

Kriti Singh

FORMER PROJECT STAFF

Nithesh Nayak

Nithesh Nayak

Praveen Rajagopal

Praveen Rajagopal

Prajwal BN

Prajwal BN

Harshpal Singh

Harshpal Singh

Deepak Panchapakesan

Deepak Panchapakesan

Aditya Udupa

Aditya Udupa

Anuja Khadse

Anuja Khadse

Abhirami Sampath

Abhirami Sampath

M. Zuhaib Ahmed

M. Zuhaib Ahmed

 • Preethi Varma
 • Niharika
 • Hidayatullah Chowdary
 • Madhusudhan
 • Shahid Ali
 • Nihal V Nayak
 • Veena Nandimandala
 • Mukesh Govindaraju
 • Nisarg Prakash
 • Tejas Pande
 • Sowmya
 • Preetha Muralidharan
 • Akshay
 • Ujwal
 • Sripadha
 • Madhuri Sheethala
 • Sriram
 • Suhas
 • Simil
 • Sudhangadhan
 • Shilpa
 • Shruti Devasenapathy
 • Vinay Kumar
 • Kiran Narayana Hegde
 • Suhas Srinivasan
 • Sagar Nagaraj Simha
 • Pavan Kumar J N
 • Suresh Kumar Bonagiri
 • K. Prakruthi
 • Neha Makhija